Tilbagetrækning

Afbestilling

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (SnackCrush, Gurtweilerstrasse 9a, 79761 Waldshut-Tiengen, e-mailadresse: support@snackcrush.eu) en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). -Mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte prøveformular til tilbagekaldelse til dette, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den, vi tilbyder, har valgt den billigste standardlevering) straks og senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først. Du skal sende varerne tilbage eller overdrage dem til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage, inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returneringen af varerne. Du er kun ansvarlig for varernes eventuelle værdiforringelse som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

 

Eksempel på fortrydelsesformular

 

(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til

 

RETURNER VENLIGST PAKKER TIL ADRESSEN PÅ DHL-ETIKETTEN.

INGEN PAKKER KAN MODTAGES HER.

SEND VENLIGST ALLE STØTTEEMNER PR. E-MAIL I STEDET FOR PR. BREV.

SUPPORT@SNACKCRUSH.EU

 

SnackCrush

St Antonius Str 1

79793 Wutöschingen

– Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn på forbruger(e)

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis den anmeldes på papir)

– Dato
—————————————
(*) Det ikke relevante overstreges.