Vilkår og betingelser

OVERBLIK

Ved at bruge, få adgang til eller købe fra denne hjemmeside ("Websted"), som ejes og drives af SnackPilot, anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer følgende servicevilkår ("Vilkår" eller "Aftale"). Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge dette websted. SnackPilot forbeholder sig ret til at revidere disse vilkår til enhver tid ved at opdatere denne bogføring. Læs og gennemgå disse vilkår med jævne mellemrum. Som en betingelse for din brug af dette websted accepterer du, at du er mindst 18 år eller besøger webstedet under tilsyn af en voksen eller værge, og at du har myndighed til at indgå en bindende juridisk aftale. Vi giver dig en personlig, begrænset, ikke-overdragelig ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden via en browser. Vi forbeholder os ret til at revidere de produkter og tjenester, der er tilgængelige på webstedet, og til at indføre regler for og begrænsninger for brugen af webstedet eller til at begrænse din adgang til en del af eller hele webstedet uden varsel. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde din adgang til enhver tid af en eller anden grund, herunder som følge af en overtrædelse af disse vilkår, uden varsel. SnackPilot forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår for brug til enhver tid uden varsel. Ved at få adgang til eller bruge en del af webstedet accepterer du disse vilkår, uden begrænsning eller kvalifikation. Du må ikke bruge nogen del af webstedet, hvis du ikke er enig i alle vilkårene. Prisoplysninger, der findes på dette websted, kan ændres uden varsel. Vi giver dig en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn og uden varsel til dig at revidere de produkter og tjenester, der er tilgængelige på webstedet, og til at ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af webstedet, og vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for at gøre det. Vi kan også pålægge regler for og begrænsninger for brugen af hjemmesiden eller begrænse din adgang til en del af eller hele webstedet uden varsel eller straf. Din fortsatte brug af hjemmesiden vil udgøre din accept af sådanne ændringer.


AFSNIT 1 – BRUG AF HJEMMESIDEN

Vi giver dig tilladelse til at få adgang til og bruge hjemmesiden til din personlige brug, og til at kopiere, distribuere og overføre indholdet af dette websted kun i det omfang, at en sådan kopiering, distribution og transmission automatisk sker via din browser software i øvrigt til at bruge hjemmesiden til din personlige brug. Ingen mekaniseret eller anden systematisk proces til høst af oplysninger fra dette websted til noget formål, herunder uden begrænsning, noget kommercielt formål, er tilladt. Enhver anden brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller overførsel af indholdet af dette websted er strengt forbudt, medmindre det er tilladt skriftligt. Du accepterer endvidere ikke at ændre eller slette proprietære meddelelser fra materialer, der er downloadet fra dette websted. Du kan udskrive en kopi af de oplysninger, der vises på dette websted til personlig brug. Det betyder, at medmindre det er angivet ovenfor, må du ikke ændre, omformatere, kopiere, vise, distribuere, overføre, offentliggøre, licens, oprette afledte værker fra, overføre eller sælge oplysninger opnået ved din brug af dette websted. Denne begrænsning betyder blandt andet, at du ikke må spejle nogen del af dette websted eller via din egen hjemmeside vise nogen resultatsider eller andre oplysninger fra dette websted uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. For at undgå tvivl anerkender og accepterer du, at din adgang til og brug af webstedet ikke giver dig ret til at bruge navn, lighed, billede, underskrift, biografiske oplysninger eller andre rettigheder til reklame eller intellektuel ejendomsret for vores berømthedstalsmænd, der findes på webstedet. Vi forbeholder os ret til at ændre oplysninger, funktioner og funktioner på webstedet uden forudgående varsel. Vi kan nægte dig adgang til hele eller en del af hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du deltager i nogen adfærd eller aktiviteter, som vi efter eget skøn vurderer krænker denne aftale, vores rettigheder eller tredjemands rettigheder. Vi kan tildele dig en adgangskode og kontoidentifikation, så du kan få adgang til og bruge visse dele af dette websted. Hver gang du bruger en adgangskode eller identifikation, vil du blive anset for at være autoriseret til at få adgang til og bruge webstedet på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår og SnackPilot er ikke forpligtet til at undersøge tilladelsen eller kilden til en sådan adgang eller brug af webstedet. Du vil være alene ansvarlig for al adgang til og brug af dette websted af alle, der bruger den adgangskode og identifikation, der oprindeligt var tildelt din, uanset om en sådan adgang til og brug af dette websted faktisk er godkendt af dig, herunder uden begrænsning, al kommunikation og transmissioner og alle forpligtelser (herunder uden begrænsning finansielle forpligtelser), der er afholdt gennem en sådan adgang eller brug. Du er alene ansvarlig for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af den adgangskode og identifikation, der er tildelt dig. Du skal straks underrette SnackPilot uautoriseret brug af din adgangskode eller identifikation eller ethvert andet brud eller truet brud på dette websteds sikkerhed. Du kan modtage e-mails vedrørende din konto eller kampagner for særlige tilbud, herunder tredjepartstilbud.


AFSNIT 2 – TILMELDING OG MEDLEMSKAB

Månedlige bokse til SnackPilot og andre abonnementsbokse, der tilbydes fra tid til anden, sendes til din adresse på den adresse, du har angivet. Du kan modtage e-mails vedrørende din konto eller kampagner for særlige tilbud, herunder tredjepartstilbud. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab uden beregning fra din kundeportal eller kontakte vores kundesupport. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp.


AFSNIT 3 – FAKTURERING OG BETALINGER

Som medlem accepterer du følgende fordele og vilkår: Du skal give os nøjagtige kontakt- og betalingsoplysninger, herunder navn, leveringsadresse og kredit- eller betalingskortnummer. Sørg for at holde disse oplysninger ajour på alle tidspunkter. Vi gemmer dine betalingsoplysninger for at lette fremtidige forsendelser og gebyrer. Alle sådanne personlige oplysninger er underlagt fortrolighedspolitikken. SnackPilot kan tilføje et ekstra gebyr til dit abonnement i tilfælde af verdensomspændende forsendelsesforstyrrelser (såsom en global pandemi, naturkatastrofer osv.), når normale forsendelsesmetoder ikke er mulige. I sådanne tilfælde SnackPilot kan være forpligtet til at opgradere din forsendelsesmetode til en højere klasse – medmindre du anmoder om at fravælge forsendelsesopgraderingen før debiteringen. Du er ansvarlig for eventuelle gebyrer eller gebyrer, som din udstedende bank eller kreditkortudbyder måtte opkræve dig. Hvis din betaling til os returneres af en eller anden grund, kan vi fakturere din konto igen direkte og søge betaling på en anden måde, herunder et sendt kontoudtog. Eventuelle kontoændringer, der foretages efter den sidste dag i hver måned, forventes først at afspejle abonnementet i den følgende leveringsperiode. I et forsøg på at få kasser til vores abonnenter så hurtigt som muligt, begynder vi at behandle forsendelser forud for tilmeldingsafskæringen. Derfor skal alle adresseopdateringer foretages inden for 48 timer før abonnementsfornyelsesdatoen (se "Din abonnementskontrakt" nedenfor for at få oplysninger om fornyelsesdato) for at sikre, at de afspejles korrekt på din forsendelse. Vores forsendelsestjeneste inkluderer ikke videresendelse med din mail til en opdateret adresse. Eventuelle viderestillingsgebyrer vil ikke blive refunderet eller krediteret til dit abonnement. Ethvert beløb, der betales for kasserne og tjenesterne, kan ikke refunderes.


AFSNIT 4 – DIN ABONNEMENTSKONTRAKT

Ved at købe et abonnement anerkender du, at dit abonnement har en indledende og tilbagevendende betalingsfunktion, og du påtager dig ansvaret for alle tilbagevendende gebyrer før annullering. Dit abonnement forlænges automatisk for efterfølgende perioder til den aktuelle abonnementsrate. Hvis du til enhver tid vil opsige dit abonnement, skal du kontakte support ved hjælp af formularen på denne hjemmeside mindst 48 timer før din næste planlagte fornyelsesdato eller annullere dit abonnement online fra kundeportalen for at undgå gebyret. Alle abonnementer fornyes på samme dato, som du tilmelder dig. Eventuelle ændringer i dit abonnement vil være gældende på den næste fornyelsesdato. Hvis du opsiger, kan du bruge dit abonnement indtil udgangen af din daværende nuværende abonnementsperiode. SnackPilot kan indsende periodiske gebyrer (f.eks. månedligt) uden yderligere tilladelse fra dig, indtil du forudgående varsel har meddelt, at du har opsagt denne tilladelse eller ønsker at ændre din betalingsmetode inden for 48-timers varselskravet. Hvis du opsiger dit abonnement, er du ikke berettiget til en forholdsmæssig refusion af nogen del af det abonnementsgebyr, der er betalt for den dengang aktuelle abonnementsperiode. Abonnementsaktivering genererer automatisk en faktura for ny ordre under din aktuelle plan for den aktuelle ordreperiode. SnackPilot forbeholder sig ret til at ændre planen og prisen på tjenesterne med eller uden forudgående varsel til abonnenter. Vi forbeholder os også ret til at tilbagekalde dit abonnement til enhver tid. Medlemskab er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.


AFSNIT 5 - FORSENDELSE

 • Forsikring:Alle bokse, der leveres med en sporbar forsendelsesmulighed, dækkes automatisk af forsikring.
 • Sager dækket af forsikring:
 1. I tilfælde af tyveri kan kasser, der bliver stjålet, udskiftes i tilfælde af, at der fremlægges beviser fra rederiet, der viser, at de erkender, at kassen er blevet forlagt eller stjålet.
 2. Beskadigede kasser på grund af naturkatastrofer, dvs. brande, oversvømmelser, orkaner osv.
 3. Manglende eller beskadigede kasser på grund af forkert håndtering af din lokale kurer.
 • Bemærk, at felter, der ikke modtages på grund af en forkert leveringsadresse, eller som med vilje afvises af abonnenten, ikke er berettiget til erstatning.
 • Manglende eller beskadigede elementer
 1. Manglende elementer - denne sag refererer til, når din boks ankommer sikkert og fysisk intakt, men den mangler et eller flere af de elementer, der er angivet i det medfølgende hæfte.
 2. Beskadigede elementer - denne sag refererer til, når din boks ankommer sikkert og fysisk intakt med alle elementer, der er anført i hæftet inkluderet, men en eller flere af elementerne er beskadiget eller udløbet i tilfælde af letfordærvelige genstande.
 3. Alle manglende eller beskadigede varer skal rapporteres inden for 7 dage efter, at du har modtaget din boks for at kvalificere dig til enten en erstatning eller refusion baseret på produkttilgængelighed. Hvis det manglende produkt er tilgængeligt, vil en erstatning blive afsendt, og en refusion vil ikke blive overvejet. Du skal medtage de beviser, der er beskrevet nedenfor, når du indsender en rapport, så vores supportteam kan fremskynde en løsning:
 4. Billeder af alle sider af kassen (gælder for både manglende og beskadigede varekasser)
 5. Billeder af alle elementer, der modtages i boksen (gælder for både manglende og beskadigede varesager)
 6. Billeder af individuelle genstande, rydning, der viser den pågældende skade (gælder for beskadigede varesager)

Beskadigede varer vil derefter blive gennemgået af en supportagent, og der udstedes kun en erstatning eller refusion for beskadigede produkter. Dette dækker ikke eller omfatter skader på emballagen af den nævnte vare. Pletter til emballage vil ikke blive betragtet som en del af en beskadiget vare.

 • Politik for returnerede bokse -Returnerede kasser vil blive omskibet med et ekstra re-forsendelsesgebyr, medmindre kassen er blevet returneret på grund af vores egen fejl. Bokse, der er returneret på grund af en forkert leveringsadresse/ufuldstændig leveringsadresse, er ikke berettiget til refusion.
 • Denne politik kan til enhver tid opdateres uden forudgående varsel og gælder øjeblikkeligt og med tilbagevirkende kraft for alle abonnementer og abonnenter.

AFSNIT 6 - ALLERGEN INFORMATION

SnackPilot giver ikke allergenoplysninger for de europæiske produkter i SnackPilot abonnementsbokse. SnackPilot giver allergenoplysninger i hæftet til SnackPilot boks for almindelige allergener. Men selv om vi gør vores bedste for at give nøjagtige almindelige allergier, er listen ikke omfattende og SnackPilot kan ikke garantere, at hver vare er allergenfri i alle abonnementsbokse.


AFSNIT 7 – PRODUKTINFORMATION; BEGRÆNSNING AF MÆNGDER

Bortset fra indhold, der kan indsendes af medlemmer fra tid til anden, bestræber vi os på at sikre, at oplysningerne på webstedet er fuldstændige og pålidelige. Visse oplysninger kan indeholde prisfejl, typografiske fejl og andre fejl eller unøjagtigheder, som vi kan rette uden ansvar. Vi forbeholder os også ret til at begrænse de mængder, som medlemmer har købt, og til at revidere, suspendere eller afslutte en begivenhed eller kampagne til enhver tid uden varsel (herunder efter at en ordre er blevet afgivet og/eller anerkendt). Vi garanterer ikke, at alle produkter, der er beskrevet på vores hjemmeside, vil være tilgængelige.


AFSNIT 8 – OPHAVSRET

Den teknologi, der ligger til grund for og hele indholdet i webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik eller kode, er ophavsretligt beskyttet som et kollektivt værk i henhold til EU og andre love om ophavsret og tilhører SnackPilot og er beskyttet af ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder. Det kollektive arbejde omfatter værker, der er licenseret til SnackPilot. Ophavsret 2021 SnackPilot. Alle rettigheder forbeholdes. Vi undersøger ikke for at afgøre, om sådanne værker er korrekte, og vi kan heller ikke give sikkerhed for, at alle sådanne værker er fri for typografiske fejl. Vi kan ikke garantere, at oplysninger, der vises på dette websted, er 100% nøjagtige.


AFSNIT 9 – BRUGERGENERERET INDHOLD

Ved at dele, indsende og uploade nogen af dine data, herunder, men ikke begrænset til, fotografier, billeder, video, musik, kunst eller kommentarer, giver du SnackPilot en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, licensfri og overdragelig licens til at bruge, reproducere, forberede afledte værker af, vise og udføre dine brugerdata på en lovlig måde til gavn for SnackPilot. Du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for alle de brugerdata, du stiller til rådighed via SnackPilot. Derfor repræsenterer og garanterer du, at: (1) du har alle rettigheder, licenser, samtykker og udgivelser, der er nødvendige for at give SnackPilot de nødvendige rettigheder til at formidle brugerdata, (2) hverken dine data eller din udstationering, upload, offentliggørelse, indsendelse eller fremsendelse af disse data eller SnackPilot brug af dine uploadede data (eller dele heraf) på, gennem eller ved hjælp af SnackPilot vil krænke, misbruge eller krænke tredjemands patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder, moralske rettigheder eller andre immaterielle rettigheder eller retten til reklame eller privatlivets fred eller resultere i overtrædelse af gældende lovgivning eller regulering.


AFSNIT 10 – ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI

Medmindre andet specifikt er angivet, leveres webstedet og de produkter, der tilbydes på webstedet, på så "som det er er" og "som tilgængeligt" uden garantier eller nogen form, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået. I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning SnackPilot frasiger sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. SnackPilot repræsenterer eller garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt på webstedet, vil være uafbrudte eller fejlfrie, at fejlene vil blive rettet, eller at det websted eller den server, der gør webstedet tilgængeligt, er gratis eller vira eller andre skadelige komponenter. SnackPilot ikke gør nogen garantier eller repræsentationer vedrørende brugen af materialerne på stedet med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, nytte, aktualitet, pålidelighed eller på anden måde. Gældende lovgivning tillader muligvis ikke begrænsninger eller udelukkelser på garantier, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.


§ 11 – ANSVARSBEGRÆNSNING

Hverken SnackPilot eller dens kendistalsmænd er ansvarlige for indirekte, tilfældige, særlige eller deraf følgende skader, der skyldes brugen af eller den manglende evne til at bruge stedet eller materialerne på eller leveres via webstedet, selv om SnackPilot er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Under ingen omstændigheder vil SnackPilot ansvar over for dig overstiger de beløb, du har betalt til SnackPilot i forbindelse med din SnackPilot medlemskab. Gældende lovgivning må ikke tillade begrænsning af ansvarsfraskrivelse eller hændelige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. I tilfælde af at et produkt er angivet til en forkert pris eller med forkerte oplysninger på grund af typografiske fejl eller fejl i priser eller produktoplysninger modtaget fra vores leverandører, SnackPilot har ret til at afvise eller annullere ordrer, der er afgivet for det produkt, der er anført til den forkerte pris. SnackPilot har ret til at afvise eller annullere sådanne ordrer, uanset om ordren er blevet bekræftet eller ej, og dit kreditkort debiteres. Hvis dit kreditkort allerede er blevet debiteret for købet, og din ordre annulleres, SnackPilot skal straks udstede en kredit til din kreditkortkonto i mængden af afgiften. SnackPilot er ikke ansvarlig for skader eller skader forårsaget af produkter i kassen. Et sådant ansvar er udelukkende produktets eller producentens ansvar. Disse vilkår gælder for dig, når du har adgang til webstedet. Disse vilkår eller en del af dem kan ændres eller opsiges ved SnackPilot uden varsel på noget tidspunkt, eller anden grund. SnackPilot forbeholder sig ret til at begrænse rabatkoder til én pr. kunde efter eget skøn. Bestemmelserne vedrørende ophavsrettigheder, varemærke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning, skadesløsholdelse og diverse skal under alle omstændigheder overleve enhver opsigelse af disse vilkår og din brug af hjemmesiden.


AFSNIT 12 – SKATTER

Din samlede pris vil omfatte prisen på produktet plus eventuel gældende moms; en sådan statslig og lokal moms er baseret på leveringsadressen og den momssats, der var gældende på det tidspunkt, hvor du købte produktet. Vi opkræver kun skat i stater og andre områder, hvor de varer, der sælges over internettet, er skattepligtige. SnackPilot er ikke ansvarlig for importafgift, toldskat og andre skatter, der opkræves af kommunen.


AFSNIT 13 – MEDDELELSE

SnackPilot kan give dig besked via e-mail, en generel meddelelse på dette websted eller ved hjælp af en anden pålidelig metode.


AFSNIT 14 – BRUG AF WEBSTED

Brug af webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål er strengt forbudt.


AFSNIT 15 – ERSTATNING

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde harmløse SnackPilot, dets officerer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle tab, forpligtelser, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af disse vilkår eller enhver aktivitet i forbindelse med brug af webstedet (herunder uagtsom eller uretmæssig adfærd) af dig eller enhver anden person, der får adgang til webstedet ved hjælp af din internetkonto.


AFSNIT 16 – RABATKODER

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt via dette websted, accepterer du ikke at sælge, licensere, leje, lease, ændre, distribuere, kopiere, reproducere, offentligt vise, offentliggøre, overføre, redigere, katalogisere, samle eller oprette afledte værker fra rabatkoder modtaget på eller fra dette websted. Du kan kun bruge en rabatkode til din første boks i abonnementet.


AFSNIT 17 – BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Registreringsdata og visse andre oplysninger om dig er underlagt vores privatlivspolitik. Du forstår, at den tekniske behandling og transmission af dette websted kan indebære (a) transmissioner via forskellige netværk; og b) ændringer, der er i overensstemmelse med og tilpasser sig de tekniske krav til tilslutning af net eller enheder.


AFSNIT 18 – LINKS FRA TREDJEPART

I et forsøg på at give øget værdi til vores besøgende, SnackCrush kan linke til websteder, der drives af tredjeparter. Dog SnackPilot har ingen kontrol over disse linkede websteder, som alle har separate praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, uafhængigt af SnackPilot. Disse linkede websteder er kun for din bekvemmelighed, og derfor får du adgang til dem på egen risiko. Ikke desto mindre SnackPilot søger at beskytte integriteten af sit websted og de links, der er placeret på det, og anmoder derfor om feedback på ikke kun sit eget websted, men også for websteder, det linker til (herunder hvis et bestemt link ikke virker).


§ 19 – VAREMÆRKER

Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne på SnackPilot på hjemmesiden er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SnackPilot eller af deres respektive ejere.


AFSNIT 20 – DIVERSE

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og SnackPilot med hensyn til din brug af hjemmesiden. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis må handle for at ændre nogen af disse vilkår. SnackPilot kan til enhver tid uden varsel overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til enhver part uden varsel.


AFSNIT 21 – KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål til denne aftale, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

support@snackpilot.com